Возач моторних возила

    Стиче посебна знања из области саобраћајних прописа, као и основна знања о моторним возилима, њиховим деловима и агрегатима и оспособљава се за отклањање ситних кварова који се могу догодити на путу. Упознаје се са пословима из области шпедиције и маркетина, неопходних за успешно обављање услуга превоза путника и робе.

    Оспособљава се за успешно управљање моторним возилима ''Б'' и ''Ц'' категорије и у току школовања стиче возачку дозволу. Могућност запослења су у свим предузећима и установама које имају возни парк. Након стицања радног искуства могуће је полагања испита за инструктора вожње.

    © 2018 Mašinsko-saobraćajna škola Čačak