Аутолимар

    Обавља послове обраде лима деформацијом, савијањем и равнањем лима у хладном и топлом стању. Израђује поједине облике и формира склопове. Оспособљава се да врши поправке лимарије на возилима, а упознаје се и са различитим врстама материјала и начинима и методама обраде. Практична настава се реализује у школској радионици и у предузећима.

    © 2018 Mašinsko-saobraćajna škola Čačak