Аутомеханичар

    Обавља послове текућег и превентивног одржавања и поправке моторних  возила. Бави се дијагностиком кварова на возилима провером и прегледом уређаја и механизама на возилу. Врши замену неисправних делова свих механичких система моторних возила. Стиче знања и вештине о компјутерској дијагностици кварова на возилима и испитивању рада мотора уз коришћење дијагностичких уређаја. Практичну наставу ученици реализују у школској радионици и у ауто сервисима у нашем граду и околини. Ученици се оспособљавају и за коришћење уређаја за ауто-дијагностику кварова на возилима.

    © 2018 Mašinsko-saobraćajna škola Čačak