Оператер машинске обраде

    Оспособљава се за рад на класичним машинама и изради различитих делова на стругу, глодалици и брусилици. Стиче знања за припрему и рад на компјутерски управљаним ЦНЦ машинама. Настава се реализује према наставним плановима и програмима, који подразумевају више часова практичне наставе, за шта су у школи обезбеђени изузетни услови. Ученици на овом смеру стичу добра практична знања, што им даје одличну прилику за запошљавање, јер на тржишту постоји потреба за кадровима из ове области.

    © 2018 Mašinsko-saobraćajna škola Čačak