Машински техничар моторних возила

    Бави се организацијом одржавања мототрних возила са савременим системима.Упознаје се са контролом рада моторних возила и могућностима коришћења алтернативних горива. Овладава пословима на уређајима за дијагностику рада возила типа BOSCH и WURTH и применом других софтвера из области ауто-дијагностике. Ово је одличан смер за оне који воле аутомобиле и желе да науче принципер рада и начине експлоатације моторних возила. Могућност запослења у свим предузећима и установиама које имају возни парк, као и у ауто сервисима и на техничком прегледима. За практичну наставу у овој области користе се дијагностички уређаји-електронски симулатор кварова на возилима, за који је школа награђена на Међународном сајму учила у Београду. У оквиру практичне наставе стиче се возачка дозвола ''Б'' категорије.

    © 2018 Mašinsko-saobraćajna škola Čačak