Техничар за компјутерско управљање

    Оспособљава се за писање управљачких програма за компјутерски управљане (ЦНЦ) машине. Бави се пословима пројектовања технологије обраде за компјутерски управљане машине и оспособљава се за њену примену. Израђује пројектну и радионичку документацију и организује производњу на ЦНЦ машинама. Такође стиче знања за рад у софтверским пакетима AutoCAD, Solid Works, ProENGINEER, MasterCAM. Ово је прави смер за ученике које интересује програмирање и рад на рачунару, а спремни су да прихвате нове технологије и поступке обраде. Практична настава се реализује у савременом кабинету који је опремљен рачунарском опремом и симулаторима ЦНЦ струга и глодалице.

    © 2018 Mašinsko-saobraćajna škola Čačak