Машински техничар за компјутерско конструисање

    Образује се за послове израде машинских конструкција рачунарским програмима за цртање и моделирање. Израђује техничке цртеже и конструише машинске елементе, моделира их и спаја у сложеније системе. Изводи мање сложене прорачуне и израђује техничку документацију. Стиче знања за рад у софтверским пакетима: AutoCAD, Solid Works, ProENGINEER. Ово је изузетан смер за све ученике који воле рад на рачунарима, а интересује их индустријски дизајн и конструисање машинских делова, алата и прибора. Школа располаже са 5 савремено опремљена кабинета за информационе технологије са рачунарима, пројекторима, штампачима, скенерима и пратећом опремом. У погледу рачунарске опремљености, школа спада у најопремљеније у Србији.

    © 2018 Mašinsko-saobraćajna škola Čačak